Ông Bùi Văn Cường tái đắc cử Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XII - Ảnh 1.

Ông Bùi Văn Cường, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam khoá XII, nhiệm kỳ 2018-2023- Ảnh: Hoàng Triều

Trong ngày làm việc thứ hai của Đại hội Công đoàn Việt Nam, tại phiên họp buổi chiều, Đại hội đã biểu quyết bầu 161 người vào Ban Chấp hành (BCH) Tổng LĐLĐ Việt Nam Khóa XII với kết quả 100% phiếu bầu. 

Ngay sau đó, BCH đã họp phiên thứ nhất để bầu các chức danh Đoàn Chủ tịch, Chủ tịch, 4 Phó Chủ tịch và 16 Ủy viên Uỷ ban Kiểm tra, Chủ nhiệm và 2 Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra, nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Ông Bùi Văn Cường, Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XII được bầu tái đắc cử chức danh Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Khóa XII, nhiệm kỳ 2018-2023 với số phiếu tín nhiệm 100%.

Ông Bùi Văn Cường tái đắc cử Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XII - Ảnh 3.

Ông Bùi Văn Cường

Tóm tắt tiểu sử ông Bùi Văn Cường - Ủy viên TƯ Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XII, nhiệm kỳ 2018-2023:

Ông Bùi Văn Cường, Uỷ viên Trung ương Đảng, Đại biểu QH khoá XIV, Phó Chủ tịch Liên hiệp Công đoàn Thế giới, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam

Sinh ngày: 18 tháng 6 năm 1965.

Quê quán: Thăng Long, Kinh Môn, Hải Dương.

Nơi ở hiện nay: Số 23B, Nguyễn Gia Thiều,Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Tp Hà Nội.

Dân tộc: Kinh. Tôn giáo: Không.

Trình độ học vấn, chuyên môn nghiệp vụ: Tiến sĩ kỹ thuật.Lý luận chính trị: Cử nhân. Ngoại ngữ: Cử nhân Anh, Pháp B.

Ngày vào Đảng: 14-6-1992; Ngày chính thức: 14-6-1993.

Ông Bùi Văn Cường tái đắc cử Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XII - Ảnh 4.

Danh sách 4 Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam:

1. Ông Trần Thanh Hải, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam

Ông Bùi Văn Cường tái đắc cử Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XII - Ảnh 5.

2. Ông Trần Văn Thuật, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam:

Ông Bùi Văn Cường tái đắc cử Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XII - Ảnh 6.

3.Ông Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam

Ông Bùi Văn Cường tái đắc cử Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XII - Ảnh 7.

4. Ông Phan Văn Anh, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam

Ông Bùi Văn Cường tái đắc cử Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XII - Ảnh 8.

                           Danh sách 22 Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN khóa XII:

Ông Bùi Văn Cường tái đắc cử Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XII - Ảnh 9.

                                       Danh sách 16 Ủy viên UBKT Tổng LĐLĐ Việt Nam:

Ông Bùi Văn Cường tái đắc cử Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XII - Ảnh 10.

                  Danh sách 161 Ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XII:

Ông Bùi Văn Cường tái đắc cử Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XII - Ảnh 11.
Ông Bùi Văn Cường tái đắc cử Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XII - Ảnh 12.
Ông Bùi Văn Cường tái đắc cử Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XII - Ảnh 13.
Ông Bùi Văn Cường tái đắc cử Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XII - Ảnh 14.
Ông Bùi Văn Cường tái đắc cử Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XII - Ảnh 15.
Ông Bùi Văn Cường tái đắc cử Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XII - Ảnh 16.
Ông Bùi Văn Cường tái đắc cử Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XII - Ảnh 17.

Nhóm phóng viên