Sáng 28-6, sau 2 ngày làm việc, Đại hội Công đoàn TP Cần Thơ lần thứ X, nhiệm kỳ 2018 - 2023 đã kết thúc. Kết quả hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành LĐLĐ TP Cần Thơ khóa X đã bầu ông Trần Văn Tám, Chủ tịch LĐLĐ TP Cần Thơ khoá IX, tái đắc cử Chủ tịch LĐLĐ TP Cần Thơ khóa X. Các ông, bà: Đồng Văn Dũng, Huỳnh Thị Hiền, Huỳnh Minh Truyền, đắc cử chức danh Phó Chủ tịch LĐLĐ TP.

Ông Trần Văn Tám tái đắc cử Chủ tịch LĐLĐ TP Cần Thơ - Ảnh 1.

Ông Trần Văn Tám phát biểu tại đại hội

Đại hội đã bầu 35 người vào Ban Chấp hành LĐLĐ TP Cần Thơ nhiệm kỳ 2018 - 2023 và 9 đại biểu (1 đại biểu dự khuyết) đi dự Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII.

Đại hội cũng biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội X, trong đó tập trung trong nhiệm kỳ phấn đấu phát triển 25.000 đoàn viên mới, thành lập Công đoàn cơ sở ở 100% các doanh nghiệp có đủ điều kiện theo quy định, thực hiện 12.000 công trình, sản phẩm thi đua, đề tài sáng kiến, cải tiến kỹ thuật…

Tin - ảnh: Ca Linh