Chi phí thực phẩm tăng cao cùng với việc các doanh nghiệp (DN) xây dựng tiêu chuẩn ăn quá thấp khiến chất lượng bữa ăn giữa ca của NLĐ không bảo đảm. Theo các đại biểu, để bảo đảm dinh dưỡng cho NLĐ, suất ăn giữa ca thấp nhất phải là 20.000 đồng (DN có tổ chức nấu ăn); đối với DN thuê nhà thầu bên ngoài thì mức giá thấp nhất là 25.000 đồng/suất. Cán bộ Công đoàn cơ sở phải chủ động nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của CN để từ đó đề xuất DN nâng chất bữa ăn giữa ca.

Phải chú trọng bữa ăn giữa ca - Ảnh 1.

Các đại biểu phát biểu tại tọa đàm

LĐLĐ TP Thủ Đức hiện quản lý 1.663 Công đoàn cơ sở (trong đó có 1.436 Công đoàn cơ sở ngoài quốc doanh). Qua vận động của Công đoàn, nhiều DN đã quan tâm cải thiện chất lượng bữa ăn giữa ca cho NLĐ như: Công ty TNNH Thép Đức Tùng (60.000 đồng/suất), Công ty TNHH Công nghệ Lê Vũ (50.000 đồng/suất), Công ty CP Bao Bì Bình Minh (40.000 đồng/suất)…

Tin-ảnh: H.Đào