Phải chứng minh lý do vắng mặt

Bà Đặng Thị Châu Thanh, trưởng phòng nhân sự, trả lời: Công ty thật sự không làm khó chị Yến như phản ánh. Sau khi biết chị Yến bị mất hết giấy tờ, công ty có yêu cầu xin cấp lại nhưng chị Yến cho biết bệnh viện từ chối. Sau đó, công ty đề nghị chị nộp bất cứ giấy tờ gì chứng minh việc mình bị bệnh, kể cả xác nhận của chính quyền địa phương nhưng đã 2 tháng mà chị không nộp. Chúng tôi sẽ gia hạn thêm cho chị 1 tháng nữa. Nếu chị không chứng minh được lý do vắng mặt chính đáng thì công ty sẽ sa thải.