Tổng LĐLĐ Việt Nam vừa có văn bản yêu cầu các cấp Công đoàn (CĐ) phát huy vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động (NLĐ) trong việc thực hiện Nghị định số 157/2018/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu (LTT) vùng  đối với NLĐ làm việc theo hợp đồng lao động. Theo đó, CĐ cơ dở chủ động phối hợp với người sử dụng lao động xây dựng phương án điều chỉnh tiền LTT vùng theo Nghị định số 157/2018/NĐ-CP và phương án thưởng Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019.

 Khi thực hiện mức LTT vùng, doanh nghiệp (DN) không được xóa bỏ hoặc cắt giảm các chế độ tiền lương khi NLĐ làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm, làm việc trong điều kiện lao động nặng nhọc, độc hại, chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật đối với các chức danh nghề nặng nhọc, độc hại và các chế độ khác theo quy định của pháp luật lao động. Các khoản phụ cấp, bổ sung khác, trợ cấp, tiền thưởng do DN quy định thì thực hiện theo thỏa thuận trong hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể hoặc trong quy chế của DN. Đồng thời, công bố công khai phương án điều chỉnh mức LTT vùng và thưởng Tết của DN phải cho NLĐ được biết.

Công khai phương án điều chỉnh lương tối thiểu vùng - Ảnh 1.

Các khoản phụ cấp, bổ sung khác, trợ cấp, tiền thưởng do doanh nghiệp quy định thì thực hiện theo thỏa thuận trong hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể hoặc trong quy chế của doanh nghiệP

Tổng LĐLĐ Việt Nam cũng yêu cầu các cấp CĐ Tăng cường phối hợp với các cơ quan chức năng trên địa bàn tham gia thanh tra, kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật lao động, CĐ, BHXH… của các DN, nhất là việc thanh toán tiền lương, tiền thưởng, không để xảy ra tình trạng nợ đọng tiền lương, tiền thưởng của NLĐ; Tập hợp, nắm bắt thông tin, tâm tư, nguyện vọng của NLĐ, kiến nghị với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý kịp thời, nghiêm minh các hành vi vi phạm về pháp luật lao động, CĐ, BHXH.

Công khai phương án điều chỉnh lương tối thiểu vùng - Ảnh 2.

Doanh nghiệp phải công khai phương án điều chỉnh mức LTT vùng và thưởng Tết của DN phải cho NLĐ biết.

LĐLĐ các tỉnh, thành phố theo dõi sát tình hình quan hệ lao động trong các DN, nhất là các DN trong KCN. Khi có tranh chấp lao động tập thể, ngừng việc tập thể, đình công tự phát, cần chủ động phối hợp với UBND và các cơ quan chức năng trên địa bàn kịp thời giải quyết, đảm bảo quyền lợi của tập thể NLĐ, không để xảy ra điểm nóng về an ninh trật tự.

Tin -ảnh: T.Ngôn