Nguyễn Luyến (quận Hoàng Mai, TP Hà Nội) hỏi: "Tôi năm nay 52 tuổi, là lao động tự do. Xin hỏi tôi có thể đóng BHXH tự nguyện để đến 62 tuổi được nhận lương hưu không, phải làm cách nào, mức đóng là bao nhiêu?".

BHXH Việt Nam trả lời: "Theo quy định tại khoản 4 điều 2 Luật BHXH năm 2014, điều 9 Nghị định số 134/2015/NĐ-CP ngày 29-12-2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật BHXH về BHXH tự nguyện, NLĐ là công dân Việt Nam từ đủ 15 tuổi trở lên không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc thì thuộc đối tượng tham gia BHXH tự nguyện. Trường hợp của ông năm nay 52 tuổi có thể lựa chọn một trong các phương thức đóng: hằng tháng, 3 tháng/lần, 6 tháng/lần, 12 tháng/lần, đóng một lần cho nhiều năm về sau nhưng không quá 5 năm/lần cho đến khi đủ 10 năm đóng BHXH thì tiếp tục lựa chọn phương thức đóng BHXH tự nguyện một lần cho những năm còn thiếu (10 năm) để hưởng chế độ hưu trí khi ông đủ 62 tuổi.