Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP HCM trả lời: Đây là 2 quy định khác nhau: Thông tư 14 hướng dẫn hồ sơ, thủ tục, nội dung khám sức khỏe, phân loại sức khỏe và điều kiện của cơ sở khám, chữa bệnh (không áp dụng cho khám bệnh nghề nghiệp); còn Thông tư 28 quy định việc khám sức khỏe trước khi bố trí NLĐ làm công việc có yếu tố nguy hại. Do vậy, dù NLĐ đã nộp giấy khám sức khỏe thì doanh nghiệp vẫn phải khám sức khỏe theo quy định để xem sức khỏe có đáp ứng được môi trường làm việc nặng nhọc, độc hại hay không? Đây cũng là căn cứ xác định thời điểm phát sinh tình trạng bệnh nghề nghiệp của NLĐ, giúp doanh nghiệp tránh được những tranh chấp không đáng có về sau.