Luật sư Cao Thế Luận, Đoàn Luật sư TP HCM, trả lời: Theo quy định tại điều 8, Luật Khám chữa bệnh, quyền được tôn trọng bí mật riêng tư của người bệnh được giữ bí mật thông tin về tình trạng sức khỏe và đời tư được ghi trong hồ sơ bệnh án. Tuy nhiên, trường hợp của bạn là khám sức khỏe định kỳ đối với NLĐ, được quy định tại Thông tư 14/2013/TT-BYT hướng dẫn khám sức khỏe thì trách nhiệm của cơ sở sử dụng lao động là quản lý sổ khám sức khỏe định kỳ của đối tượng thuộc quyền quản lý (điều 15). Việc lưu trữ này chỉ nhằm theo dõi và phân công, bố trí công việc phù hợp với sức khỏe của NLĐ. Người có trách nhiệm quản lý cũng không được phép công khai, sử dụng các thông tin có được một cách tùy tiện. Phải bảo đảm tính bảo mật thông tin của người bệnh theo quy định của Luật Khám chữa bệnh. Nếu người quản lý sổ khám sức khỏe mà có hành vi phát tán thông tin, hồ sơ bệnh án thì phải chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật. Vì vậy, yêu cầu của cơ quan quản lý của bạn là phù hợp quy định pháp luật hiện hành.