Phạm Lê Huy (lepham91huy@gmail.com) hỏi: "Tôi ký hợp đồng lao động (HĐLĐ) làm cộng tác viên cho một công ty TNHH. Theo HĐLĐ, tôi được chủ động về thời gian làm việc để hoàn thành công việc được giao. Mỗi công việc hoàn thành, tôi được trả thù lao 9 triệu đồng. Xin hỏi, trường hợp của tôi có phải tham gia BHXH bắt buộc không? Mức lương căn cứ đóng BHXH là bao nhiêu?".

BHXH TP HCM trả lời: Luật BHXH quy định đối tượng tham gia BHXH bắt buộc là người làm việc theo HĐLĐ không xác định thời hạn, HĐLĐ xác định thời hạn, HĐLĐ theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 3 tháng đến dưới 12 tháng, kể cả HĐLĐ được ký kết giữa đơn vị với người đại diện theo pháp luật của người dưới 15 tuổi theo quy định của pháp luật về lao động; người làm việc theo HĐLĐ có thời hạn từ đủ 1 tháng đến dưới 3 tháng (thực hiện từ ngày 1-1-2018). Về tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc, căn cứ khoản 2 và 3 điều 89 Luật BHXH, đối với người lao động hưởng tiền lương do người sử dụng lao động quyết định thì tiền lương tháng đóng BHXH là mức lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác theo quy định của pháp luật về lao động. Như vậy, anh Huy thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc.