Ông Nguyễn Thanh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Ngân hàng Đông Á, tặng quà cho công nhân khó khăn trong chương trình Cùng công nhân vượt khó do Báo Người Lao Động tổ chức   Ảnh: HOÀNG TRIỀU
Ông Nguyễn Thanh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Ngân hàng Đông Á, tặng quà cho công nhân khó khăn trong chương trình "Cùng công nhân vượt khó" do Báo Người Lao Động tổ chức Ảnh: HOÀNG TRIỀU

 

Theo đó, Báo Người Lao Động phối hợp với Ban Tuyên giáo LĐLĐ TP chủ động phối hợp với các cấp CĐ nghiên cứu, đổi mới hình thức thể hiện, đi sâu phản ánh tình hình đời sống, việc làm, thu nhập, tâm tư, nguyện vọng CN, nhất là CN các KCX-KCN. Dành ít nhất 20% nội dung tin, bài trên mỗi ấn phẩm để tuyên truyền về tình hình đoàn viên, người lao động, phong trào CNVC-LĐ và hoạt động CĐ; phổ biến Bộ Luật Lao động, Luật CĐ và các chế độ, chính sách liên quan đến CNVC-LĐ.

Bên cạnh đó, Báo Người Lao Động và các ấn phẩm tích cực tuyên truyền mô hình mới, cách làm hay, các điển hình tiên tiến, gương “người tốt, việc tốt” trong cán bộ, đoàn viên, CNVC-LĐ.

K.Linh