Đại hội đã đề ra một số chỉ tiêu trong nhiệm kỳ mới như: phấn đấu đến năm 2023, thành lập tổ chức CĐ cơ sở ở 100% doanh nghiệp (DN) có từ 20 lao động trở lên; phấn đấu 95% CĐ cơ sở khu vực nhà nước, 60% CĐ cơ sở khu vực ngoài nhà nước, DN có vốn đầu tư nước ngoài đạt CĐ cơ sở vững mạnh; phấn đấu phát triển đoàn viên đạt ít nhất 95% trong các cơ quan, đơn vị nhà nước; 80% trong các cơ quan, đơn vị ngoài nhà nước; bồi dưỡng và giới thiệu ít nhất 1.000 lượt đoàn viên ưu tú cho Đảng. Bên cạnh đó, LĐLĐ quận tổ chức ít nhất một hội thi tay nghề, cấp chứng chỉ nghề cấp quận; 100% CĐ cơ sở khu vực nhà nước và 70% CĐ cơ sở ngoài quốc doanh thực hiện phong trào thi đua "Giỏi việc nước, Đảm việc nhà"… Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới gồm 27 thành viên; bà Thái Thị Lan Chi tiếp tục được bầu làm chủ tịch LĐLĐ quận.

Phấn đấu kết nạp mới 26.000 đoàn viên - Ảnh 1.

Các đại biểu biểu quyết tại Đại hội Công đoàn quận Tân Bình lần thứ XI

Nhiệm kỳ 2013-2018, ngoài tập trung thành lập CĐ tại các DN đủ điều kiện, các cấp CĐ quận đã chăm lo cho 28.000 con CNVC-LĐ nhân dịp 1-6, Tết Trung thu; chăm lo cho 9.200 con CNVC-LĐ có hoàn cảnh khó khăn, bệnh hiểm nghèo; khen thưởng học sinh giỏi từ các cấp cơ sở; trao gần 6.000 suất học bổng Nguyễn Đức Cảnh… với số tiền hơn 9 tỉ đồng. 

Tin-ảnh: N.Hà