Phát động CNVC-LĐ hiến máu tình nguyện - Ảnh 1.

CNVC-LĐ TP HCM tham gia chương trình hiến máu tình nguyện

Ông Hồ Xuân Lâm, Phó Chủ tịch LĐLĐ TP HCM, cho biết việc kêu gọi CNVC-LĐ tích cực tham gia hiến máu tình nguyện còn là một trong những hoạt động hưởng ứng Lễ hội Xuân hồng 2019 với thông điệp: "Hiến máu đầu Xuân - Nhân lên hạnh phúc". Theo Ngân hàng máu TP HCM, nguồn dự trữ của ngân hàng còn rất ít, trong khi lượng sử dụng mỗi ngày của TP từ 800 -1.000 đơn vị máu. Do đó, trong dịp Tết này, rất cần nhiều người tham gia hiến máu tình nguyện để có đủ nguồn cho người bệnh cần truyền máu và dự trữ.

Tin-ảnh: H.Đào