Với các thông điệp "Giọt máu cho đi - Nghĩa tình ở lại", "Hiến giọt máu đào - Trao đời sự sống", "Hiến máu đầu Xuân - Nhân đôi hạnh phúc", ban chỉ đạo nhận được 56.000 túi máu từ các tình nguyện viên. Thời gian thực hiện các chương trình hiến máu tình nguyện từ ngày 20-12 đến 1-3-2020.

Phát động hiến máu tình nguyện - Ảnh 1.

CNVC-LĐ tham gia hiến máu tình nguyện

Qua 12 kỳ tổ chức, các chương trình hiến máu tình nguyện đến nay có hơn 2,5 triệu người tham gia, đạt trên 2,9 triệu đơn vị máu. Năm 2019, tính từ ngày 1-1 đến ngày 30-11, TP HCM đã vận động được 270.000 người hiến, đạt gần 338.000 đơn vị máu.

Tin-ảnh: N.Hà