Trong đó, đáng lưu ý là mức phạt đối với doanh nghiệp (DN) không thực hiện thủ tục xác nhận về việc đóng bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) cho NLĐ. Cụ thể, khoản 3 điều 2 Nghị định 12/2022/NĐ-CP quy định: Phạt tiền từ 1-3 triệu đồng khi vi phạm với mỗi NLĐ nhưng tối đa không quá 75 triệu đồng đối với người sử dụng lao động (NSDLĐ) có hành vi không thực hiện thủ tục xác nhận về việc đóng BHTN cho NLĐ để NLĐ hoàn thiện hồ sơ hưởng BHTN theo quy định. Trước đây, theo Nghị định 28/2020/NĐ-CP, mức phạt cố định với hành vi này là từ 500.000 đến 1 triệu đồng

Ngoài ra, Nghị định 12/2022/NĐ-CP còn quy định phạt tiền từ 1-3 triệu đồng với các hành vi vi phạm: Hằng năm, không niêm yết công khai thông tin đóng BHXH của NLĐ do cơ quan BHXH cung cấp; không cung cấp hoặc cung cấp không đầy đủ thông tin về đóng BHXH bắt buộc, BHTN của NLĐ khi NLĐ hoặc tổ chức Công đoàn yêu cầu. Phạt tiền từ 12%-15% tổng số tiền phải đóng BHXH bắt buộc, BHTN tại thời điểm lập biên bản vi phạm hành chính nhưng tối đa không quá 75 triệu đồng đối với NSDLĐ có một trong các hành vi sau đây: Chậm đóng BHXH bắt buộc, BHTN; đóng BHXH, BHTN không đúng mức quy định mà không phải là trốn đóng; đóng BHXH, BHTN không đủ số người thuộc diện tham gia BHXH bắt buộc, BHTN mà không phải là trốn đóng; chiếm dụng tiền đóng BHXH, BHTN của NLĐ. Phạt tiền từ 2-4 triệu đồng khi vi phạm với mỗi NLĐ nhưng tối đa không quá 75 triệu đồng đối với NSDLĐ có một trong các hành vi sau: Không lập hồ sơ tham gia BHXH bắt buộc trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày giao kết hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc tuyển dụng, không lập hồ sơ tham gia BHTN cho NLĐ trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc có hiệu lực; không giới thiệu NLĐ thuộc đối tượng quy định tại điều 47 của Luật An toàn, vệ sinh lao động và điều 55 của Luật BHXH đi khám giám định suy giảm khả năng lao động tại Hội đồng Giám định y khoa; không trả sổ BHXH cho NLĐ theo quy định tại khoản 5 điều 21 của Luật BHXH…

A.Chi