Theo đó, phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng đối với người sử dụng lao động có một trong các hành vi sau đây: Không bố trí nơi làm việc, không bảo đảm các phương tiện làm việc cần thiết cho cán bộ Công đoàn (CĐ); không bố trí thời gian trong giờ làm việc cho cán bộ CĐ không chuyên trách hoạt động công tác CĐ; không cho cán bộ CĐ cấp trên cơ sở vào tổ chức, doanh nghiệp để hoạt động công tác CĐ; không cung cấp thông tin, phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi để CĐ thực hiện quyền, trách nhiệm đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của NLĐ.

Phạt tiền tối đa 20 triệu đồng nếu sa thải cán bộ Công đoàn mà không có văn bản thỏa thuận - Ảnh 1.

Cán bộ Công đoàn Công ty TNHH Triple phổ biến kiến thức pháp luật cho công nhân. Ảnh: HOÀNG NGUYÊN

Ngoài phạt tiền từ 10 triệu đến 20 triệu đồng đối với người sử dụng lao động có hành vi không thỏa thuận bằng văn bản với Ban Chấp hành CĐ cơ sở hoặc Ban Chấp hành CĐ cấp trên trực tiếp cơ sở khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, chuyển làm công việc khác theo hợp đồng lao động, kỷ luật sa thải đối với NLĐ là cán bộ CĐ không chuyên trách mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự, nghị định còn quy định mức phạt tiền từ 10 triệu đến 20 triệu đồng đối với hành vi lợi dụng quyền CĐ để vi phạm pháp luật, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân.

A.Chi