Góp ý tại tọa đàm, nhiều đại biểu đã chỉ ra nguyên nhân hoạt động ban nữ công quần chúng chưa tốt do lực lượng cán bộ nữ công thường xuyên biến động, kinh phí và thời gian hoạt động còn hạn hẹp. Ngoài công việc, lao động nữ còn phải làm nhiều việc như đi chợ, nấu ăn, đưa đón con… nên thời gian tham gia các hoạt động phong trào rất hạn chế. Để nâng chất hoạt động nữ công, các cấp CĐ cần lựa chọn, đào tạo đội ngũ cán bộ có năng lực, trình độ, dám nói, dám nghĩ và dám làm.. Ngoài ra, các đại biểu cũng đã góp ý cần tận dụng mạng xã hội để đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phố biến chính sách pháp luật, hoạt động xã hội đến lao động nữ.

Phổ biến kiến thức pháp luật qua mạng xã hội - Ảnh 1.

Các đại biểu góp ý tại tọa đàm

Ban Nữ công LĐLĐ TP HCM cho biết đến nay, TP có 13.104/20.866 CĐ cơ sở thành lập ban nữ công quần chúng và bố trí ủy viên phụ trách nữ công, đạt tỉ lệ 62,8%. Trong đó, có 10.424 ban nữ công quần chúng khu vực ngoài nhà nước và 27 nghiệp đoàn.

Tin-ảnh: H.Đào