Chương trình tập huấn được tổ chức trong 3 đợt với khoảng 500 lượt CN tham gia. Tại các buổi tập huấn, CN được phổ biến các quy định của Bộ Luật Lao động, Luật BHXH và một số văn bản hướng dẫn liên quan đến chính sách đối với lao động nữ; thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc; quy định về tiền lương; BHXH, bảo hiểm thất nghiệp; giao kết, chấm dứt hợp đồng lao động, kỷ luật lao động…

Phổ biến kiến thức pháp luật cho người lao động - Ảnh 1.

Cán bộ Trung tâm tư vấn pháp luật LĐLĐ TP HCM tuyên truyền pháp luật cho công nhân Công ty CP Tập đoàn Thái Tuấn

Trong chương trình, CN tại công ty còn được cán bộ Trung tâm Tư vấn pháp luật LĐLĐ TP giải đáp các vướng mắc về tiền lương, tiền thưởng Tết, chế độ hưu trí, thai sản, BHXH 1 lần, bảo hiểm thất nghiệp...

Tin-ảnh: H.Huyền