Phổ biến Nghị quyết Đảng đến cán bộ Công đoàn

Tin mới

20/09/2016 21:47

Đảng ủy Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam vừa tổ chức hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng cho 200 cán bộ cấp ủy, ủy ban kiểm tra, bí thư chi bộ, chủ tịch Công đoàn, cán bộ chuyên trách công tác Đảng tại các đơn vị trực thuộc.

Phổ biến Nghị quyết Đảng đến cán bộ Công đoàn

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2011-2015) và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2016-2020); Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và tạo sự đồng thuận cao trong toàn thể cán bộ, người lao động, góp phần quan trọng trong việc tăng cường xây dựng Đảng, đấu tranh có hiệu quả với các quan điểm sai trái, lệch lạc.

T.Nga
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 

Hoặc nhập thông tin của bạn

TIN MỚI