Theo quy chế được ký kết, Bộ Công an và Tổng LĐLĐ Việt Nam sẽ thường xuyên phối hợp trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và xây dựng tổ chức Công đoàn Việt Nam vững mạnh. Các đơn vị chức năng thuộc Bộ Công an và Tổng LĐLĐ Việt Nam chủ động trao đổi thông tin, dữ liệu về tình hình an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, tình hình CNVC-LĐ trong các doanh nghiệp; lập kế hoạch, phương án cụ thể và kịp thời để phòng, chống ma túy và tệ nạn xã hội trong CNVC-LĐ.

Phối hợp phòng chống tội phạm trong CNVC-LĐ - Ảnh 1.

Lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam và Bộ Công an ký kết quy chế phối hợp hoạt động

Bộ Công an và Tổng LĐLĐ Việt Nam chú trọng phối hợp làm tốt công tác quản lý lao động, cán bộ CĐ đi công tác và học tập ở nước ngoài, nhằm hạn chế đến mức thấp nhất các vi phạm; bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động.

Tin-ảnh: N.Hà