Theo chương trình ký kết, hai bên sẽ phối hợp tổ chức tuyên truyền sâu rộng về kết quả thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW về "Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạng công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước"; quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam (nhiệm kỳ 2018-2023).

Phối hợp tuyên truyền về công nhân, Công đoàn - Ảnh 1.

Bên cạnh đó, hai bên phối hợp tổ chức nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn về phong trào công nhân và hoạt động Công đoàn Việt Nam; thực hiện phản biện xã hội đối với các chính sách liên quan đến người lao động, thúc đẩy xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp; tuyên truyền các sự kiện chính trị lớn của Tổng LĐLĐ Việt Nam.

V.Duẩn