Ông Wang Chen Yi, Tổng giám đốc Công ty Ever Win, tặng quà cho công nhân khó khăn. Đây là doanh nghiệp thực hiện tốt việc trích nộp kinh phí Công đoàn
Ông Wang Chen Yi, Tổng giám đốc Công ty Ever Win, tặng quà cho công nhân khó khăn. Đây là doanh nghiệp thực hiện tốt việc trích nộp kinh phí Công đoàn

Theo đó, ngoài nghĩa vụ cung cấp, trao đổi thông tin về đối tượng phải đóng kinh phí Công đoàn (CĐ), cơ quan CĐ và cơ quan tài chính cùng cấp (cơ quan thuế) sẽ phối hợp tuyên truyền, phổ biến Luật CĐ và nghĩa vụ nộp thuế trong CNVC-LĐ và cán bộ CĐ; kiểm tra, thanh tra việc đóng kinh phí CĐ.

Quy chế cũng nêu rõ trong quá trình kiểm tra về thuế, nếu phát hiện người nộp thuế chưa đóng kinh phí CĐ thì đoàn kiểm tra thuế có trách nhiệm nhắc nhở, phối hợp xử lý theo quy định.

K.An