Với chủ đề "CNVC-LĐ tự bảo vệ trước hiểm họa ma túy", Tổng LĐLĐ Việt Nam yêu cầu các cấp Công đoàn (CĐ) tăng cường tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng chống ma túy. Trong đó, tập trung tuyên truyền về hiểm họa của các loại ma túy, các chất hướng thần mới đang có xu hướng lan rộng để nâng cao ý thức tự phòng ngừa cho CNVC-LĐ. Đối tượng ưu tiên tuyên truyền là công nhân (CN) làm việc trong những ngành nghề có đặc thù xa nhà, công việc lặp đi lặp lại nhàm chán, địa điểm làm việc xa những trung tâm văn hóa - xã hội, đặc biệt là CN các ngành giao thông, xây dựng, điện lực, CN tại các KCX-KCN.

Ngoài việc trang bị kiến thức, tác hại của các loại ma túy giúp CNVC-LĐ tự phòng ngừa, các cấp CĐ cần phải kêu gọi đoàn viên phát huy truyền thống tương thân tương ái, chăm sóc, giúp đỡ, không kỳ thị, phân biệt đối xử với người nghiện ma túy, giúp họ tái hòa nhập cộng đồng. Tại những doanh nghiệp có người nghiện ma túy, nhiễm HIV, CĐ phối hợp với chính quyền, chủ doanh nghiệp tổ chức thăm hỏi, động viên, giúp người lao động vượt qua khó khăn, cai nghiện, chữa trị. 

N.Tú