Theo đó, tốp 3 hình thức thưởng Tết được người lao động mong đợi nhất cũng như doanh nghiệp (DN) cho rằng hợp lý nhất lần lượt là: Thưởng theo tình hình kinh doanh, lợi nhuận; thưởng theo kết quả công việc; thưởng lương tháng 13, xếp loại công việc, xếp loại phòng. Cũng theo kết quả khảo sát, đối với cả DN và người lao động, tốp 5 các gói phúc lợi được nhiều ngành nghề quan tâm nhất theo thứ tự lần lượt là: Chế độ tiền lương hấp dẫn, thưởng hấp dẫn, tăng lương hằng năm, các loại bảo hiểm, nghỉ phép năm.

Phúc lợi tốt là yếu tố then chốt - Ảnh 1.

Các gói phúc lợi mang tầm quan trọng rất lớn trong việc giữ nhân tài, trong đó 64,3% DN cho rằng phúc lợi tốt giúp nhân viên muốn gắn kết lâu dài. Về phía nhân viên, tỉ lệ người tham gia khảo sát có đồng quan điểm này là 62,5%. Bên cạnh đó, quan điểm các gói phúc lợi là động lực "giúp nhân viên muốn cống hiến tốt hơn cho công việc" được 28% DN lựa chọn. Về phía nhân viên, có 31,2% người tham gia khảo sát đồng tình với quan điểm này.

G.Nam