Hỗ trợ cán bộ Công đoàn quản lý đoàn viên bằng công nghệ - Ảnh 1.

Các cán bộ Công đoàn sở tại buổi tập huấn

Tại buổi tập huấn, các cán bộ Công đoàn cơ sở đã được ông Lê Anh Khoa, chuyên viên Ban tổ chức LĐLĐ TP hướng dẫn cách quản lý số lượng đoàn viên; phát triển đoàn viên mới; làm dữ liệu cho việc đổi thẻ đoàn viên; thẻ mới tích hợp, ứng dụng các chương trình phúc lợi đoàn viên; bảo đảm tính năng đồng bộ; cập nhật trên cùng hệ thống; công tác quản lý đoàn viên các cấp… Qua đó, giúp cán bộ Công đoàn cơ sở nắm bắt và sử dụng các tính năng của phần mềm trong công tác quản lý đoàn viên và giúp đoàn viên sử dụng thẻ tích hợp hiệu quả.

Tin-ảnh: N.Hà