Các chuyên gia đã triển khai để cán bộ CĐ nắm bắt và sử dụng được các tính năng chủ yếu của phần mềm quản lý đoàn viên. Thông qua phần mềm giúp các cấp CĐ nắm chính xác, kịp thời số lượng, chất lượng đoàn viên ở từng cấp, giúp CĐ cơ sở xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động cho phù hợp; làm dữ liệu cho việc đổi thẻ đoàn viên nhằm thực hiện tốt chương trình phúc lợi đoàn viên; bảo đảm tính đồng bộ, hiệu quả trong công tác quản lý đoàn viên...

Quản lý đoàn viên bằng phần mềm - Ảnh 1.

Cán bộ Công đoàn tham gia chương trình tập huấn

Phần mềm quản lý đoàn viên do Tổng LĐLĐ Việt Nam xây dựng và phổ biến tới các cấp CĐ để triển khai áp dụng, tăng cường công tác quản lý đoàn viên từ khâu thiết lập danh sách của CĐ cơ sở và được CĐ cấp trên cùng theo dõi, cập nhật trên cùng một hệ thống.

Tin-ảnh: H.Đào