Tại lớp tập huấn, các đại biểu đã được giới thiệu và hướng dẫn sử dụng hệ thống phần mềm quản lý đoàn viên, thao tác thực hành trên máy tính với các tính năng cơ bản về sử dụng phần mềm quản lý đoàn viên; sử dụng công cụ ủy quyền, bàn giao công việc của CĐ cơ sở; sử dụng công cụ báo cáo, thống kê; quản trị người sử dụng phần mềm và các nội dung có liên quan đến việc cập nhật thông tin và đổi lại thẻ mới. Sau tập huấn, các học viên sẽ hướng dẫn cho các CĐ cơ sở trực thuộc triển khai thực hiện.

Quản lý đoàn viên bằng phần mềm tiện ích - Ảnh 1.

Các học viên tại buổi tập huấn

Phần mềm quản lý đoàn viên do Tổng LĐLĐ Việt Nam xây dựng và phổ biến tới các cấp CĐ nhằm tăng cường công tác quản lý đoàn viên từ khâu thiết lập danh sách từ CĐ cơ sở và được CĐ cấp trên cùng theo dõi, cập nhật trên cùng một hệ thống.

Tin-ảnh: T.Ngôn