Đa số ý kiến thảo luận đều thống nhất cho rằng dự thảo được xây dựng công phu, chặt chẽ, kết cấu, bố cục rõ ràng, có sức thuyết phục. Đóng góp ý kiến về vấn đề có cần thiết phải lập tổ chức hội cơ sở trong doanh nghiệp (DN) hay không, đa số đại biểu cho rằng không nên vì tại DN đã có ban nữ công Công đoàn cơ sở. Thực tế, sự hiện diện cũng như hiệu quả hoạt động của ban nữ công Công đoàn tại DN thời gian qua đã đáp ứng được nguyện vọng của đoàn viên. Việc hình thành thêm hội phụ nữ cơ sở tại DN sẽ dẫn đến sự chồng chéo trong hoạt động, chưa kể DN không đồng tình.


Đại biểu phát biểu ý kiến tại hội thảo

Đại biểu phát biểu ý kiến tại hội thảo

Các đại biểu đề nghị trong thời gian tới, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam cần thực hiện tốt vai trò tham mưu cho Đảng, nhà nước trong việc xây dựng chính sách, pháp luật liên quan đến lao động nữ nhằm tạo điều kiện để nữ giới phát huy năng lực, vai trò trên các lĩnh vực đời sống xã hội.

Tin-ảnh: N.Hà