Năm qua, ngoài tích cực tuyên truyền phòng chống dịch Covid-19, các đơn vị thuộc khối còn vận động đoàn viên - lao động ủng hộ đồng bào miền Trung bị thiên tai, ký kết thỏa thuận các chương trình bán hàng giảm giá (từ 10% - 30%) nhằm chia sẻ khó khăn với người lao động.

Tại hội nghị, nhiều đại biểu đề xuất LĐLĐ TP quan tâm nhiều hơn đến công tác đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ, đặc biệt là hoàn thiện chính sách đãi ngộ cho đội ngũ cán bộ CĐ. 

H.Đào