Ngày 2-9, Sở Du lịch tỉnh Quảng Bình cho biết UBND tỉnh đã phê duyệt danh sách 44 hướng dẫn viên (HDV) du lịch gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; với mức hỗ trợ 3,7 triệu đồng/người.

Quảng Bình hỗ trợ cho hướng dẫn viên du lịch gặp khó khăn hơn 3,7 triệu đồng/người - Ảnh 1.

Hướng dẫn viên ở Trung tâm Du lịch Phong Nha - Kẻ Bàng

Theo đó, UBND tỉnh Quảng Bình đã thực hiện kế hoạch triển khai Nghị quyết của Chính phủ và Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh này.

Đến ngày 31-8, Sở Du lịch Quảng Bình đã tiếp nhận 47 hồ sơ, trong đó, có 44 hồ sơ đủ điều kiện và trình UBND tỉnh phê duyệt danh sách, cấp kinh phí với mức hỗ trợ 3.710.000 đồng/người, tổng kinh phí hỗ trợ là 163.240.000 đồng.

Hiện Sở Du lịch tỉnh Quảng Bình đang làm thủ tục chi trả cho các HDV du lịch thông qua hình thức chuyển khoản vào tài khoản cá nhân; đồng thời, tiếp tục hướng dẫn cho các HDV khác hoàn tất hồ sơ đề nghị hỗ trợ trong thời gian tới.

HOÀNG PHÚC