Bà Hới là vợ liệt sĩ Đinh Xuân Lai, hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, hiện bà tuổi già sức yếu, nhà cửa lại xuống cấp từ nhiều năm nay.

Thấu hiểu hoàn cảnh của bà Hới, LĐLĐ tỉnh Quảng Bình đã hỗ trợ gia đình 70 triệu đồng để xây dựng một căn nhà tình nghĩa, thể hiện tinh thần tương thân tương ái, "Uống nước nhớ nguồn" đối với gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng.

H.Phúc