Buổi tập huấn nhằm trang bị cho đội ngũ cán bộ CĐ nắm được cách sử dụng phần mềm trong công tác quản lý đoàn viên, đặc biệt là thuần thục cách nhập dữ liệu phục vụ chế độ thông tin báo cáo, kịp thời, chính xác bảo đảm công tác chỉ đạo và triển khai các hoạt động CĐ.

QUẢNG BÌNH: Tập huấn sử dụng phần mềm quản lý đoàn viên - Ảnh 1.

Cán bộ Công đoàn tại lớp tập huấn sử dụng phần mềm quản lý đoàn viên

Theo lãnh đạo LĐLĐ huyện, việc cập nhật đầy đủ, chính xác số lượng đoàn viên sẽ giúp tổ chức CĐ thực hiện tốt hơn chính sách ưu đãi, chăm lo lợi ích cho đoàn viên, đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay.


Tin-ảnh: H.Phúc