Đây là những công nhân bị tai nạn lao động nặng, phải dựa vào sự giúp đỡ từ người thân trong gia đình.

Tại các gia đình, lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Quảng Bình đã ân cần thăm hỏi, chia sẻ những mất mát với công nhân bị tai nạn lao động và hỗ trợ mỗi trường hợp 2 triệu đồng.

H.Phúc