Theo đó, đến hết ngày 15-8, Quảng Nam có 571 doanh nghiệp với 28.977 lượt NLĐ đã được ban hành quyết định phê duyệt danh sách và kinh phí chi trả với số tiền hỗ trợ hơn 15,5 tỉ đồng. Đến ngày 25-8, Quảng Nam đã kết thúc giải ngân, đạt tỉ lệ 100% số người, số tiền theo quyết định phê duyệt. Qua rà soát, Quảng Nam không còn NLĐ thuộc diện hỗ trợ mà chưa được hỗ trợ.

Quảng Nam, Đà Nẵng hoàn tất chi hỗ trợ tiền thuê nhà cho NLĐ - Ảnh 1.

Cán bộ Công đoàn Quảng Nam vận động các chủ nhà trọ giảm giá thuê nhà cho người lao động Ảnh: TRẦN THƯỜNG

* Báo cáo của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP Đà Nẵng cho biết 3.464 đơn vị đã gửi hồ sơ đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà cho 51.988 NLĐ theo Quyết định 08/2022/QĐ-TTg, với số tiền hơn 62 tỉ đồng. Đến nay, các địa phương đã thẩm định và ban hành quyết định hỗ trợ 3.464 đơn vị với 51.961 lao động (có 27 trường hợp không xem xét do hồ sơ không bảo đảm theo quy định), tổng kinh phí hỗ trợ gần 62 tỉ đồng. TP Đà Nẵng đã chuyển kinh phí hỗ trợ đến các doanh nghiệp đạt 100%.

Tr.Thường - H.Định