Trong đó, thưởng cao nhất thuộc về DN vốn đầu tư nước ngoài (500 triệu đồng/người); thấp nhất là 100.000 đồng/người. DN dân doanh có mức thưởng đạt 90 triệu đồng/người (thấp nhất 1 triệu đồng/người); các công ty có CP, vốn góp chi phối của nhà nước với mức thưởng 112 triệu đồng/người, công ty TNHH MTV do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ mức thưởng cao nhất là 12 triệu đồng/người (thấp nhất 2 triệu đồng/người).

Quảng Nam: Không xảy ra tranh chấp lao động - Ảnh 1.

LĐLĐ tỉnh Quảng Nam trao quà Tết cho người lao động

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam cho biết năm 2019 hoạt động sản xuất, kinh doanh của các DN trên địa bàn tỉnh có sự ổn định và phát triển. DN trả lương cho người lao động bình quân cao hơn năm 2018 khoảng 10%-20%; trong năm 2019, trên địa bàn không có tranh chấp lao động về tiền lương dẫn đến đình công, ngừng việc tập thể.

Tin-ảnh: Tr.Thường