Theo đó, ngoài tuyên truyền, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về ATGT cho đội ngũ cán bộ Công đoàn, đoàn viên và CNVC-LĐ, hai bên cũng sẽ lên kế hoạch triển khai các biện pháp đồng bộ nhằm bảo đảm trật tự ATGT trên địa bàn tỉnh, nhất là tại các KCN và cụm công nghiệp. Trên cơ sở chương trình khung, hai bên có trách nhiệm triển khai, chỉ đạo, giao nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị trực thuộc thực hiện, bảo đảm tính thống nhất và phát huy hiệu quả.

QUẢNG NAM: Phối hợp bảo đảm trật tự an toàn giao thông - Ảnh 1.

Ông Phan Xuân Quang, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Quảng Nam, phát biểu tại lễ ký kết

Chương trình nhằm tạo chuyển biến rõ nét trong nhận thức và hành động của đội ngũ cán bộ, đoàn viên, CNVC-LĐ về chấp hành pháp luật ATGT, góp phần kéo giảm tai nạn giao thông, xây dựng văn hóa giao thông.

Tin-ảnh: Tr.Thường