Theo báo cáo của Sở Lao động – Thương binh và xã hội (LĐ-TB-XH) tỉnh Quảng Nam, tính đến ngày 20-12, có 53 doanh nghiệp (DN) với 15.218 lao động báo cáo về tình hình tiền lương, thưởng Tết dương lịch và Tết Nguyên đán Canh Tý.

Theo đó, có 40/53 DN thưởng Tết dương lịch 2020 cho 10.865 lao động, mức thưởng bình quân chung đạt 2,1 triệu đồng/người, giảm 22,7% so với năm ngoài.

Quảng Nam: Thưởng Tết cao nhất 500 triệu đồng/người - Ảnh 1.

Người lao động phát biểu trong một buổi đối thoại với lãnh đạo tỉnh Quảng Nam năm 2019

Trong đó, mức thưởng cao nhất thuộc về DN có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) với 80 triệu đồng/người; các công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm 100% vốn điều lệ có mức thưởng cao nhất đạt 14 triệu đồng/người; công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước mức thưởng cao nhất đạt 3 triệu đồng/người; DN ngoài quốc doanh mức thưởng cao nhất đạt 2,5 triệu đồng/người.

Mức thưởng thấp nhất thuộc về DN dân doanh, DN FDI với mức 100.000 đồng/người; tiếp đến là công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước với mức thưởng 500.000 đồng/người.

47/53 DN có kế hoạch thưởng Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 cho 13.660 lao động, với mức thưởng bình quân chung đạt 7 triệu đồng/người, thấp hơn mức thưởng bình quân Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 gần 8%.

Trong đó, thưởng cao nhất thuộc về DN FDI với mức 500 triệu đồng đồng/người; tiếp đến là các công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước với mức thưởng 112 triệu đồng/người; DN dân doanh có mức thưởng đạt 90 triệu đồng/người và công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ mức thưởng cao nhất đạt 12 triệu đồng/người.

DN FDI có mức thưởng Tết Nguyên đán thấp nhất với 100.000 đồng/người; loại hình DN dân doanh thưởng thấp nhất 1 triệu đồng/người; công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước thưởng thấp nhất 2 triệu đồng/người.

Sở LĐ-TB-XH tỉnh Quảng Nam cho rằng số liệu nêu trên dựa trên cơ sở các DN gửi báo cáo về nhưng số lượng DN báo cáo không nhiều nên có thể số liệu tổng hợp chưa phản ánh đúng thực tế. Qua theo dõi, năm 2019 hoạt động sản xuất, kinh doanh của các DN trên địa bàn tỉnh Quảng Nam có sự ổn định và phát triển; DN trả lương cho người lao động bình quân cao hơn năm 2018 khoảng 10-20%; trong năm 2019, trên địa bàn tỉnh không có tranh chấp lao động về tiền lương dẫn đến đình công, ngừng việc.

Tin-ảnh: Tr.Thường