Nhiều hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao thường xuyên được tổ chức, góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho người lao động (NLĐ). Đặc biệt, CĐ các KCN tỉnh còn tổ chức tốt "Chương trình phúc lợi cho đoàn viên và NLĐ", việc chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho CN luôn được chú trọng. Công tác thi đua khen thưởng được CĐ cơ sở thực hiện tốt, đã động viên, khuyến khích NLĐ hăng hái thi đua, góp phần tăng thu nhập, xây dựng quan hệ lao động hài hòa.

Quảng Nam: Chú trọng chăm lo phúc lợi đoàn viên - Ảnh 1.

Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Quảng Nam tặng bằng khen cho các cá nhân, tập thể xuất sắc Ảnh: NGUYỄN THANH

Dịp này, CĐ các KCN tỉnh Quảng Nam đã trao bằng khen cho 23 tập thể, 143 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động năm 2019.

Tr.Thường