Theo đó, 23 cá nhân điển hình trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; 23 chủ tịch CĐ, nghiệp đoàn tiêu biểu, xuất sắc và 44 đoàn viên, công nhân lao động tiêu biểu đã được LĐLĐ tỉnh Quảng Nam tuyên dương. Đây là 90 cá nhân điển hình, đại diện cho gần 130.000 đoàn viên trong tổng số 150.000 CNVC-LĐ toàn tỉnh.

Quảng Nam: Tuyên dương 90 gương điển hình - Ảnh 1.

Ông Phan Xuân Quang, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Quảng Nam, trao bằng khen cho các cá nhân điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Ông Phan Xuân Quang, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Quảng Nam, cho biết thời gian qua, các cấp CĐ tỉnh đã tích cực triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Qua đó, nhiều địa phương, đơn vị đã có nhiều cách làm hay, sáng tạo và xuất hiện nhiều tấm gương tiêu biểu. Thực hiện chức năng đại diện, đội ngũ cán bộ CĐ cơ sở và nghiệp đoàn đã thể hiện vai trò hết sức quan trọng trong mọi hoạt động, đặc biệt là giám sát thực hiện chính sách, thương lượng và ký kết thỏa ước lao động tập thể. 

Tin-ảnh: Tr.Thường