Theo kế hoạch, LĐLĐ tỉnh cùng với LĐLĐ các huyện Mộ Đức, Trà Bồng sẽ tổ chức 2 cuộc tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho hơn 300 đoàn viên, NLĐ và cán bộ Công đoàn tham gia về các quy định mới của Bộ Luật Lao động năm 2019, Luật An toàn vệ sinh lao động năm 2015 và các quy định khác có liên quan đến quyền lợi, trách nhiệm của NLĐ, người sử dụng lao động trong quan hệ lao động.

Đặc biệt, tại LĐLĐ huyện Mộ Đức, hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật được tổ chức dưới hình thức sân khấu hóa nhằm chuyển thể một số điều luật liên quan đến quyền, lợi ích của NLĐ sang hình thức dễ hiểu, dễ nhớ kết hợp với phần thi luyện tay nghề giúp NLĐ nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm. 

H.Lê