Đa số lao động tham gia tuyển dụng lần này là lao động có tay nghề và đang hưởng trợ cấp thất nghiệp do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Trong 8 tháng năm 2020, toàn tỉnh đã có hơn 16.000 người lao động trên địa bàn tỉnh ký hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Quảng Nam: Tư vấn, giải quyết việc làm cho người lao động sau dịch - Ảnh 1.

Người lao động (phải) được tư vấn giới thiệu việc làm cho Công ty TNHH Fashion Garments. Ảnh: QUANG DƯƠNG

Sau khi tình hình dịch bệnh được kiểm soát, nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã hoạt động trở lại với nhu cầu tuyển dụng lao động rất lớn. Công ty TNHH MTV Sedo Vinako cần 1.500 lao động; Công ty TNHH Fashion Garments cần 500 lao động. Nhằm hỗ trợ người lao động quay lại thị trường lao động, Trung tâm DVVL tỉnh đã chủ động giới thiệu việc làm mới cho họ tại các doanh nghiệp có nhu cầu, kết quả có 4.000 lao động tìm được việc làm mới.

Hiện tại, Trung tâm DVVL tỉnh còn tăng cường quảng bá thông tin nhu cầu tuyển dụng lao động xuất khẩu như chương trình tuyển điều dưỡng, hộ lý sang CHLB Đức, thực tập sinh sang Nhật Bản.

H.Lê