Để hiểu thêm về vấn đề này, phóng viên đã có cuộc trao đổi với Đại biểu Quốc hội Ngọ Duy Hiểu (Đoàn ĐBQH Thành phố Hà Nội) - Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng Ban Quan hệ Lao động, Tổng LĐLĐ Việt Nam.

“Quốc hội luôn hành động vì ý chí người dân mà mình đại diện” - Ảnh 1.

Ông Ngọ Duy Hiểu, Trưởng Ban Quan hệ Lao động, Tổng LĐLĐ Việt Nam.

Thưa ông, sáng nay, Quốc hội đã nghe Báo cáo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc điều chỉnh thời gian xem xét, thông qua dự án Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc. Sau đó, Quốc hội đã biểu quyết thông qua, ông nhìn nhận thế nào về vấn đề này?

Ông Ngọ Duy Hiểu: Tôi cho đây là một quyết định rất đúng đắn của Quốc hội, được tuyệt đại đa số đại biểu thông qua, hợp lòng dân, có điều kiện để chúng ta chuẩn bị dự án luật kỹ hơn, chặt chẽ hơn, đáp ứng được mong đợi của cử tri và tạo tiền đề quan trọng để các đặc khu thực sự phát triển.

Chúng ta đều biết, đây là dự án luật mới, phức tạp, chưa có tiền lệ; nhiều quy định về cơ chế, chính sách trong dự thảo luật mang tính đột phá cả về tổ chức bộ máy và quan điểm định hướng phát triển trong điều kiện hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng và bối cảnh quốc tế, khu vực có nhiều diễn biến phức tạp.

“Quốc hội luôn hành động vì ý chí người dân mà mình đại diện” - Ảnh 2.

Công nhân nói riêng và người dân nói chung có quyền bày tỏ tình yêu nước, nhưng bày tỏ đúng cách, đúng pháp luật thì mới hiệu quả, mới đúng nghĩa là yêu nước

Việc Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã hết sức thận trọng, cân nhắc nhiều mặt, nhằm lắng nghe, tiếp thu tối đa ý kiến của Đại biểu Quốc hội, của cử tri và nhà khoa học cả nước bằng việc lùi thời gian thông qua dự án luật là hết sức cần thiết. Trong đó, có nội dung không quy định thời hạn sử dụng đất trường hợp đặc biệt kéo dài 99 năm.

Cũng phải nói thêm rằng, trong quá trình xây dựng dự thảo luật, các cơ quan của Chính phủ, Quốc hội và các địa phương cũng đã tổ chức hàng trăm hội thảo, hàng chục diễn đàn lấy ý kiến nhân dân, tham khảo kinh nghiệm nước ngoài, tức là chúng ta đã rất thận trọng, cầu thị, tôn trọng nhân dân. Đây cũng không phải là dự án luật đầu tiên chúng ta lùi thời gian thông qua. Một số dự án luật chất lượng chưa đảm bảo, Quốc hội cũng đã quyết định lùi thời gian thông qua, điều này cho thấy Quốc hội rất thận trọng, luôn hành động vì ý chí người dân mà mình đại diện.

Những ngày qua, có một số anh chị em công nhân (CN) đã nghỉ việc, xuống đường bày tỏ sự quan tâm đối với việc Quốc hội thảo luận và dự kiến thông qua dự án luật này, quan điểm của ông thế nào?

-CN nói riêng và người dân nói chung có quyền bày tỏ tình yêu nước, nhưng bày tỏ đúng cách, đúng pháp luật thì mới hiệu quả, mới đúng nghĩa là yêu nước, và đó mới là cách chúng ta cần để tập hợp sức mạnh nhân dân vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Việc CN ngừng việc tập thể, tập hợp đông người không phải để đấu tranh bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động trong quan hệ lao động là không phù hợp với các quy định của pháp luật. CN có thể bày tỏ ý kiến với Đảng, Quốc hội, Chính phủ thông qua tổ chức Công đoàn (CĐ) tại cơ sở, thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, hoặc gửi ý kiến cá nhân, một nhóm cá nhân đến cơ quan hoặc người có thẩm quyền. Các cơ quan chức năng đều đón nhận, trân trọng, tổng hợp, tiếp thu đối với những ý kiến, đóng góp xác đáng.

Thời gian qua, tiếp thu ý kiến của đông đảo CN, Tổng LĐLĐ Việt Nam đã chuyển tới các cơ quan chức năng nhiều ý kiến nhằm đảm bảo quyền và lợi ích của người lao động, trong đó có rất nhiều ý kiến đã được tiếp thu. Việc CN nghỉ việc xuống đường trước hết ảnh hưởng trực tiếp đến việc làm, thu nhập của người lao động, đến tình hình sản xuất và phát triển của doanh nghiệp, đến an ninh trật tự địa phương, đến môi trường đầu tư của đất nước. Anh chị em CN chúng ta phải cân nhắc kỹ mọi hành động của mình.

Ông có gửi gắm gì đối với các anh chị em CN vào lúc này?

Chắc các anh chị em CN đã biết rõ, Đảng, Quốc hội, Chính phủ và Tổng LĐLĐ Việt Nam luôn nỗ lực cao nhất để đảm bảo anh chị em có việc làm bền vững, thu nhập ngày càng cao, đời sống và điều kiện làm việc được cải thiện.

Là đại biểu Quốc hội của CĐ, tôi cũng luôn theo đuổi mục tiêu này. Lúc này đây, tôi mong muốn anh chị em bình tĩnh, sáng suốt, quay về với công việc và doanh nghiệp mình, tuyệt đối không nghe theo những lời xúi giục vì mục đích xấu. Chúng ta phải vì việc làm ổn định và thu nhập ngày càng cao, vì sự nghiệp phát triển của doanh nghiệp, vì đất nước phồn vinh.

Tôi chắc chắn rằng, Đảng, Quốc hội, Chính phủ luôn sáng suốt, thận trọng, vì lợi ích của toàn thể dân tộc trong tất cả các quyết định lớn lao của mình. Tổ chức CĐ Việt Nam cũng sẽ luôn giám sát, phản biện các chính sách, pháp luật liên quan, vì lợi ích giai cấp, quốc gia, dân tộc.


LINH ANH (báo Lao Động) thực hiện