Bà Phạm Thị Hải Chuyền đề nghị cần ra ngay một Nghị quyết cho bảo lưu điểm c khoản 1 Điều 55 Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) cũ (năm 2006) là những người nghỉ việc sau một năm nếu hoàn cảnh khó khăn thì được nhận BHXH một lần hoặc bảo lưu đóng để hưởng lương hưu.

Bộ trưởng cho rằng việc này từng có tiền lệ khi QH ban hành Nghị quyết 77 về đưa người nghiện không nơi cư trú ổn định vào cơ sở xã hội.

“Nghị quyết phải ra ngay kỳ họp lần này” – bà Phạm Thị Hải Chuyền nhấn mạnh và nói thêm: "Trước mắt là như vậy, sau đó sẽ đẩy mạnh tuyên truyền và đánh giá, tổng kết để hướng đến sửa điều 60 Luật BHXH năm 2014".

Bộ Trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cũng khẳng định phải để cho người lao động (NLĐ) có quyền lựa chọn, tờ trình của Chính phủ đã nói rõ theo hướng cho phép NLĐ chọn còn phương án như thế nào thì QH thảo luận quyết định.

T. Dũng - Ph.Anh