Quy định cụ thể tiêu chuẩn thi nghề

Bà Đinh Thị Minh Hà, trưởng phòng nhân sự, trả lời: Đúng là hằng năm công ty đều tổ chức thi chuyên môn, nghiệp vụ để đánh giá trình độ tay nghề của NLĐ. Việc thi cử được tiến hành từ tổ đến phòng, ban và công ty. Những người xuất sắc nhất cuộc thi cấp phòng, ban sẽ được chọn thi cấp công ty; nếu đạt thành tích cao sẽ được hưởng nhiều đãi ngộ. Công ty có quy định tiêu chuẩn cụ thể chứ không phải như NLĐ phản ánh.