Bên cạnh những quy định mới về tuyển dụng công chức (CC), Luật Cán bộ, CC và Luật Viên chức sửa đổi số 52/2019/QH14 cũng có nhiều quy định mới về nâng ngạch với đối tượng này.

Hiện nay, nâng ngạch công chức thông qua thi tuyển

Theo khoản 4, điều 7 Luật Cán bộ, CC hiện nay, ngạch là tên gọi thể hiện thứ bậc về năng lực và trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của CC. Cũng theo Luật này, CC có thể được nâng lên ngạch cao hơn trong quá trình làm việc. Việc nâng ngạch phải căn cứ vào vị trí việc làm, phù hợp với cơ cấu CC của cơ quan, tổ chức, đơn vị và thông qua thi tuyển. Và chỉ những CC đủ tiêu chuẩn, điều kiện để đảm nhận vị trí việc làm tương ứng với ngạch cao hơn mới được đăng ký dự thi nâng ngạch.

Quy định mới về nâng ngạch công chức - Ảnh 1.

Hiện nay, công chức ngoài hình thức thi tuyển để nâng ngạch với người đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn, điều kiện thì không còn hình thức nào khác

Cụ thể, khoản 14, điều 1 Nghị định 161/2018/NĐ-CP , CC phải đáp ứng các điều kiện sau thì mới được đăng ký dự thi nâng ngạch: Được đánh giá, phân loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trong năm công tác liền kề trước năm dự thi nâng ngạch; Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt; Không trong thời gian thi hành kỷ luật hoặc không trong thời gian đang xem xét xử lý kỷ luật; Có ít nhất 1 năm giữ ngạch dưới liền kề với ngạch đăng ký dự thi tính đến ngày hết hạn nộp hồ sơ đăng ký.

Đồng thời, để được thành công nâng ngạch, CC phải trải qua 2 vòng thi trắc nghiệm trên máy tính hoặc trên giấy và thi chuyên môn, nghiệp vụ.

Như vậy, theo quy định hiện hành, ngoài hình thức thi tuyển để nâng ngạch với người đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn, điều kiện thì không còn hình thức nào khác.

Từ 1-7-2020, nâng ngạch công chức qua xét tuyển

Với việc sửa đổi, bổ sung Luật Cán bộ, CC, cơ hội nâng ngạch của CC được "mở" hơn rất nhiều. Không giống hiện nay chỉ có 1 hình thức nâng ngạch duy nhất là thi tuyển, thì từ 1-7-2020, CC còn có thể được nâng ngạch thông qua xét tuyển.

Theo đó, vẫn căn cứ vào vị trí việc làm, phù hợp với cơ cấu ngạch CC của cơ quan, tổ chức như quy định trước đây, nhưng khi trúng tuyển kỳ thi hoặc xét nâng ngạch, CC sẽ được bổ nhiệm vào ngạch CC cao hơn và được xem xét, bố trí vào vị trí việc làm tương ứng,

Như vậy, khi đã nâng lên ngạch cao hơn, công chức sẽ được xem xét bố trí vào vị trí việc làm khác, tương ứng với ngạch mới của mình. Qua đó, CC sẽ phát huy được đầy đủ năng lực, khả năng của bản thân.

Luật sửa đổi, bổ sung thêm 1 hình thức nâng ngạch đồng nghĩa sẽ kéo theo tiêu chuẩn, điều kiện của hình thức đó. Theo đó, khoản 9, điều 1 Luật sửa đổi quy định 3 điều kiện CC sẽ được xét nâng ngạch: Đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn để được thi nâng ngạch; Được cấp có thẩm quyền công nhận về việc có thành tích xuất sắc trong hoạt động công vụ trong thời gian giữ ngạch CC hiện giữ; Được bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý gắn với yêu cầu của vị trí việc làm.

H.Lê