Nghị định 115/2020/NĐ-CP của Chính phủ có hiệu lực từ ngày 29-9-2020, trong đó Điều 29 đã quy định cụ thể về các trường hợp thay đổi chức danh nghề nghiệp của viên chức mới so với quy định trước đây.

Trước đây, tại Điều 29 Nghị định 29/2012/NĐ-CP, viên chức thay đổi chức danh nghề nghiệp trong 2 trường hợp:

- Khi chuyển từ chức danh nghề nghiệp này sang chức danh nghề nghiệp khác cùng hạng phải thực hiện thông qua xét chuyển chức danh nghề nghiệp;

- Khi thăng hạng từ hạng thấp lên hạng cao hơn trong cùng ngành, lĩnh vực phải thực hiện thông qua việc thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp.

Quy định mới về thay đổi chức danh nghề nghiệp viên chức - Ảnh 1.

Từ ngày 29-9-2020, đã có quy định mới về thay đổi chức danh nghề nghiệp viên chức

Thì nay, tại Nghị định 115/2020, Chính phủ đã sửa đổi, bổ sung quy định này như sau:

- Xét chuyển từ chức danh nghề nghiệp này sang chức danh nghề nghiệp khác tương ứng cùng mức độ phức tạp công việc theo yêu cầu của vị trí việc làm;

- Thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ hạng thấp lên hạng cao hơn liền kề trong cùng lĩnh vực nghề nghiệp;

- Xét thăng hạng đặc cách vào hạng chức danh nghề nghiệp cao hơn tương ứng với chức danh được công nhận, bổ nhiệm theo quy định của pháp luật chuyên ngành (quy định mới được bổ sung).

Không chỉ dừng ở đó, căn cứ vào mức độ phức tạp công việc của chức danh nghề nghiệp, viên chức được xếp hạng chức danh từ cao xuống thấp theo 5 hạng (đã bổ sung thêm chức danh nghề nghiệp hạng V thay vì chỉ có 4 hạng như trước đây: Hạng I, hạng II, hạng III và hạng IV).

Theo LuatVietnam