BHXH Việt Nam trả lời: Theo quy định, hiện nay, ở tất cả các xã, phường, thị trấn trong toàn quốc đều có hệ thống đại lý thu - do cơ quan BHXH ký hợp đồng. Tùy từng địa bàn sẽ có những đại lý thu như: Đại lý thu UBND xã, đại lý thu hội phụ nữ, đại lý thu hội nông dân, đại lý thu MTTQ, đại lý thu trung tâm y tế, đại lý thu trạm y tế xã, hệ thống đại lý thu bưu điện hoặc Viettel. Do đó, bà có thể đến những đại lý thu này để nhận được tư vấn về việc tham gia BHYT hộ gia đình, BHXH tự nguyện. Đồng thời, bà có thể đăng ký tham gia ngay cho người thân với đại lý đó. Về thủ tục tham gia BHYT hộ gia đình, theo quy định, đối với trường hợp tham gia lần đầu, bà cần điền đầy đủ, chính xác thông tin vào Mục I và Phụ lục thành viên HGĐ của Tờ khai tham gia BHYT (Mẫu TK1-TS) do đại lý thu BHXH, BHYT cung cấp, kèm theo bản chụp hoặc bản sao CMND/CCCD và nộp tiền cho đại lý thu. Đối với trường hợp tiếp tục tham gia BHYT hộ gia đình, bà chỉ cần đóng tiền cho đại lý thu vào thời gian trước khi hết hạn thẻ. Sau 3 ngày - kể từ ngày cơ quan BHXH nhận được hồ sơ hợp lệ và tiền đóng của đại lý thu chuyển đến thì bà sẽ được nhận thẻ BHYT do cơ quan BHXH chuyển về thông qua đại lý thu.