Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức sửa đổi có hiệu lực dẫn đến nhiều quy định về cán bộ, công chức, viên chức thay đổi. Một trong số đó là quy trình viên chức được chuyển sang công chức.

Điều kiện chuyển viên chức thành công chức

Luật Cán bộ, công chức năm 2008 không quy định trường hợp viên chức được chuyển sang công chức. Tuy nhiên, từ 1-7-2020, khi Luật Cán bộ, công chức sửa đổi có hiệu lực thì những quy định về việc chuyển từ viên chức sang công chức cũng có nhiều sự thay đổi.

Trong đó, với trường hợp viên chức được tuyển dụng vào công chức thì: Chính thức đưa quy định viên chức được tuyển dụng vào công chức vào Luật; Bổ sung thêm điều kiện mới: Viên chức phải không trong thời hạn xử lý kỷ luật, không trong thời gian thực hiện các quy định liên quan đến kỷ luật.

Quy trình xét tuyển viên chức sang công chức mới nhất  - Ảnh 1.

Những quy định về việc chuyển từ viên chức sang công chức sẽ có nhiều sự thay đổi từ 1-7-2020

Cụ thể, khoản 5 Điều 1 Luật Cán bộ, công chức sửa đổi năm 2019 quy định: Ngoài hình thức tuyển dụng thông qua thi tuyển và xét tuyển, người đứng đầu cơ quan quản lý công chức quyết định tiếp nhận người đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện của vị trí việc làm vào làm công chức đối với trường hợp sau đây: a) Viên chức công tác tại đơn vị sự nghiệp công lập;

Đồng thời, tại khoản 1, Điều 18 Nghị định 138 năm 2020, đối tượng tiếp nhận vào làm công chức gồm viên chức công tác tại đơn vị sự nghiệp công lập và phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

- Đáp ứng đủ điều kiện đăng ký dự tuyển công chức quy định tại khoản 1, Điều 36 Luật Cán bộ, công chức: Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam; Đủ 18 tuổi trở lên; Có đơn dự tuyển; có lý lịch rõ ràng; Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp; Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt…

- Không trong thời hạn xử lý kỷ luật, không trong thời gian thực hiện các quy định liên quan đến kỷ luật;

- Phải có đủ 5 năm công tác trở lên (không kể thời gian tập sự, thử việc) làm công việc có yêu cầu trình độ đào tạo chuyên môn phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển.

Như vậy, viên chức để được chuyển thành công chức thì phải đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn nêu trên.

Quy trình, thủ tục chuyển viên chức thành công chức

Việc viên chức được chuyển sang công chức thực hiện theo quy định tại khoản 3, khoản 4, khoản 5, Điều 18 Nghị định 138/2020/NĐ-CP như sau:

1. Hồ sơ của người được đề nghị tiếp nhận vào làm công chức

- Sơ yếu lý lịch công chức (lập chậm nhất là 30 ngày trước ngày nộp hồ sơ tiếp nhận), có xác nhận của cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi công tác;

- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển. Trong đó, không phải nộp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học nếu có bằng tốt nghiệp chuẩn đầu ra về ngoại ngữ hoặc tin học tương ứng với yêu cầu vị trí việc làm dự tuyển hoặc được miễn phần thi ngoại ngữ, tin học.

- Giấy chứng nhận sức khỏe (cấp chậm nhất là 30 ngày trước ngày nộp hồ sơ tiếp nhận);

- Bản tự nhận xét, đánh giá của người được đề nghị tiếp nhận (về phẩm chất chính trị, phẩm chất đạo đức, trình độ và năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, quá trình công tác), có xác nhận của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi công tác.

(Trước đây hồ sơ được thực hiện theo quy định về hồ sơ công chức).

Quy trình xét tuyển viên chức sang công chức mới nhất  - Ảnh 2.

Viên chức để được chuyển thành công chức thì phải đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn theo quy định

2. Thủ tục

- Khi chuyển từ viên chức sang công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu cơ quan quản lý công chức: Phải thành lập Hội đồng kiểm tra, sát hạch (điểm a, khoản 4, Điều 18 Nghị định 138).

Trong đó, Hội đồng này có nhiệm vụ là kiểm tra về tiêu chuẩn, điều kiện, văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận của người được đề nghị tiếp nhận theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển; tổ chức sát hạch về trình độ và năng lực chuyên môn, nghiệp vụ; báo cáo kết quả sát hạch.

- Khi chuyển từ viên chức sang công chức để bổ nhiệm giữ chức danh lãnh đạo, quản lý thì không phải thành lập Hội đồng kiểm tra, sát hạch nhưng phải đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm và tiêu chuẩn, điều kiện tiếp nhận.

3. Hình thức và nội dung sát hạch

Xây dựng dựa trên căn cứ vào yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

- Hình thức sát hạch: Phỏng vấn hoặc viết hoặc kết hợp phỏng vấn và viết.

- Nội dung sát hạch, đề xuất hình thức và cách thức xác định kết quả sát hạch: Do Hội đồng kiểm tra, sát hạch chịu trách nhiệm xây dựng, bảo đảm phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, báo cáo người đứng đầu cơ quan quản lý công chức xem xét, quyết định trước khi tổ chức sát hạch.

- Nguyên tắc làm việc của Hội đồng kiểm tra, sát hạch: Nguyên tắc tập thể, quyết định theo đa số và tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

LuatVietnam