Sáng 19-8, LĐLĐ tỉnh Quảng Nam đã công bố quyết định về việc đổi tên Công đoàn các Khu công nghiệp (KCN) tỉnh Quảng Nam thành Công đoàn các Khu kinh tế và KCN tỉnh Quảng Nam.

Ra mắt Công đoàn các Khu kinh tế và Khu công nghiệp Quảng Nam - Ảnh 1.

Ông Phan Xuân Quang, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Quảng Nam (phải) trao quyết định đổi tên Công đoàn các Khu công nghiệp (KCN) tỉnh Quảng Nam thành Công đoàn các Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh Quảng Nam

Quyết định đổi tên được ban hành sau khi UBND tỉnh Quảng Nam có quyết định về việc chuyển giao chức năng quản lý nhà nước về KCN, khu kinh tế từ Sở Công Thương sang Ban quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai. Đồng thời, Thủ tướng đã có quyết định về việc thành lập Ban quản lý các Khu Kinh tế và KCN tỉnh Quảng Nam trên cơ sở tổ chức lại Ban quản lý Khu Kinh tế mở Chu Lai.

Công đoàn các Khu kinh tế và KCN tỉnh Quảng Nam được giao nhiệm vụ quản lý, thành lập Công đoàn và chỉ đạo toàn diện Công đoàn ở các doanh nghiệp trong KCN Điện Nam - Điện Ngọc, Thuận Yên, Đông Quế Sơn và Khu Kinh tế mở Chu Lai (nay là Khu Kinh tế và KCN tỉnh Quảng Nam).

Ra mắt Công đoàn các Khu kinh tế và Khu công nghiệp Quảng Nam - Ảnh 2.

Ông Nguyễn Kỳ Vĩnh (trái) là Chủ tịch Công đoàn các Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh Quảng Nam

Công đoàn các KCN tỉnh Quảng Nam thành lập năm 2007, đang quản lý 88 Công đoàn cơ sở  với 37.050 đoàn viên. Ông Nguyễn Kỳ Vĩnh là Chủ tịch. Thời gian qua, Công đoàn các KCN tỉnh Quảng Nam đã có nhiều hoạt động chăm lo đời sống, đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động.

Trần Thường