Đối tượng xét chọn trao giải thưởng là công chức, viên chức, người lao động hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, tận tụy phục vụ nhân dân, đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua; có đăng ký sáng kiến, giải pháp, ý tưởng thực hiện công việc vượt tiến độ, bảo đảm chất lượng hiệu quả phục vụ nhân dân. Giải thưởng sẽ được trao tặng 2 năm/lần.

Hai đơn vị ký cam kết ra mắt giải thưởng “Công chức, viên chức tận tụy phục vụ nhân dân”
Hai đơn vị ký cam kết ra mắt giải thưởng “Công chức, viên chức tận tụy phục vụ nhân dân”

Ông Lương Tuấn Anh, Phó Chủ tịch Công đoàn Viên chức TP HCM, bày tỏ mong muốn các cơ quan truyền thông sẽ đồng hành với giải thưởng để nhân rộng những tấm gương công chức, viên chức tiêu biểu và lấy đánh giá của nhân dân làm thước đo, góp phần xây dựng hình ảnh người cán bộ, công chức trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu.

N.Hà