Theo đó, các DN hoạt động dịch vụ đưa NLĐ Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng phải thực hiện nghiêm những biện pháp phòng chống dịch Covid-19 theo yêu cầu của Bộ Y tế và chính quyền sở tại khi tổ chức hoạt động tư vấn, tuyển chọn và đào tạo NLĐ. Các DN phải thực hiện yêu cầu 5K, trong đó có việc đeo khẩu trang bắt buộc tại nơi công cộng, tại các sự kiện tập trung đông người, trên các phương tiện giao thông công cộng; duy trì khoảng cách an toàn theo quy định; khuyến khích tổ chức tuyển chọn, đào tạo thông qua hình thức trực tuyến. Khi tổ chức cho NLĐ xuất cảnh, DN phải tuân thủ tuyệt đối các quy định, quy chế về phòng chống dịch; quán triệt NLĐ chủ động các biện pháp phòng ngừa dịch Covid-19, tuân thủ nghiêm ngặt các yêu cầu về y tế của cơ quan chức năng Việt Nam và nước tiếp nhận lao động.

Dolab yêu cầu trong trường hợp ghi nhận thông tin NLĐ xuất cảnh bị nhiễm, nghi nhiễm Covid-19, DN phải chủ động trao đổi với đối tác nước ngoài để bảo đảm NLĐ được khám, cách ly, chữa bệnh theo quy định sở tại.

G.Nam